NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

System Dzieciaki Mazowsza zapewnia pacjentom poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy wyników leczenia. System to także wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

NAUKA PRZYSZŁOŚCI

Innowacyjny system Dzieciaki Mazowsza to nowa nauka, czyli nauka rozwijająca się w społeczeństwie informacyjnym, bazująca na wykorzystaniu technologii informacji i komunikacji.

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA

System Dzieciaki Mazowsza upraszcza i skraca procedury administracyjne, gwarantując łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalistycznych konsultacji medycznych.

NAJLEPSI SPECJALIŚCI

System indywidualnych konsultacji medycznych zapewnia małym pacjentom z Mazowsza zdalny dostęp do specjalistów CZD z dziedziny gastrologii, nefrologii i kardiologii.

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA
NAUKA PRZYSZŁOŚCI
EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA
NAJLEPSI SPECJALIŚCI

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU „SYSTEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH eSUM DZIECIAKI MAZOWSZA”

Celem projektu „Dzieciaki Mazowsza” jest stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu indywidualnych konsultacji medycznych dla dzieci poprzez połączenie wybranych ośrodków medycznych w telemedyczną sieć wymiany informacji. W swej pierwszej, pilotażowej fazie, projekt zapewni małym pacjentom z Mazowsza zdalny dostęp do specjalistów Centrum Zdrowia Dziecka z dziedziny kardiologii, gastroenterologii i nefrologii.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekt „Dzieciaki Mazowsza” zapewnia najmłodszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy wyników leczenia. Najważniejszymi korzyściami z realizacji projektu są poprawa jakości życia dzieci i zmniejszenie różnic w dostępie do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. System „Dzieciaki Mazowsza” to także wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Liderem projektu jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Zobacz listę pozostałych ośrodków medycznych na Mazowszu, uczestniczących w projekcie.

Nazwa projektu:
System elektronicznych usług medycznych eSUM „Dzieciaki Mazowsza”

Beneficjent:
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Wartość projektu: 8 619 506,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 976 761,23 zł

Okres realizacji: 2007-02-23 - 2014-05-05
Okres trwałości: 2014-05-06 - 2019-05-05
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 2010-11-18
Numer projektu: RPMA.02.02.00-14-052/08

Przedmiotem Projektu Dzieciaki Mazowsza było stworzenie modelu Systemu e-Usług Medycznych (eSUM) dzięki któremu możliwe jest świadczenie referencyjnych usług medycznych z wykorzystaniem utworzonej na ten cel infrastruktury technicznej i teleinformatycznej. Model eSUM został wypracowany przez Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka we współpracy z Partnerami Projektu - jednostkami, których organem nadzoru jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Od strony technicznej model eSUM ma na celu stworzenie i wykorzystanie infrastruktury technicznej dla zabezpieczenia odbioru pacjenta po wykonaniu eUsługi, zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury IT umożliwiających wykonywanie usług oraz zaprojektowanie i wdrożenie organizacji pracy połączonych jednostek w zakresie eUsług wraz z obiegiem dokumentów medycznych.
Projekt obejmuje kardiologię dziecięcą, gastroenterologię oraz nefrologię.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza", Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazowia.eu

eSUM: https://dzieciakimazowsza-esum.czd.pl:9443/IntegraTIS/